Μεγάλο Αφιέρωμα στα μαθήματα και τους καθηγητές της Παντείου Ι

Posted: Ιανουαρίου 21, 2008 in Ελληνικό Πανεπιστήμιο

H Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι το τελευταίο στάδιο δημόσιας επιμόρφωσης του Νεοέλληνα. Έχει τεράστια επίδραση στην διαμόρφωση του πνευματικού προσανατολισμού του, τόν καθορίζει ως μετέπειτα επαγγελματία, προσδιορίζει που θα δώσει τις μάχες του, από ποιο μετερίζι και με ποια κίνητρα. Η κλίκα των υποτακτικών της «Νέας Ιστορικής Ανάγνωσης» διείδε αμέσως τις πλούσιες δυνατότητες για την προώθηση ενός νέου ιδιότυπου αντεθνικού γενιτσαρισμού στο διάτρητο, ελλείψει αξιοκρατίας Ελληνικό Πανεπιστήμιο, και φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία. Οργάνωσε την πρώτη βάση της στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και δη στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας!

Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας μάθημα: «Νέο-Ελληνική Εθνική Μυθολογία Ι»*


Νέο-Ελληνική Εθνική Μυθολογία Ι

Η απόρριψη ‘του άλλου’

ΧΕΙΜ Κ.Μ.: 110268 ΔΜ 3 ΚΑ: ΕΒΣ, ΝΙ, ΕΣ.

Διδάσκων: Καθηγητής Στέφανος Πεσμαζόγλου

ΥΕ

1

Στο επίκεντρο αυτού του μαθήματος βρίσκονται οι κεντρικοί εθνικοί μύθοι στους οποίους θεμελιώθηκε το νεοελληνικό κράτος και οι λειτουργίες τους όπως διαμορφώθηκαν από την λογιοσύνη και αναπαράγονται από το σχολείο, τους πολιτικούς και τα ΜΜΕ. Ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα κυρίαρχα στερεότυπα στην Ελλάδα για ‘τον’ ‘Τούρκο΄, ‘την Τουρκία’ και για το ιστορικό παρελθόν ‘την Οθωμανική Αυτοκρατορία’. Οι έννοιες αυτές που συμπυκνώνουν προκαταλήψεις αφαιρετικά προσδιορίζουν τον εκτός συνόρων ‘κατ’εξοχήν άλλον’ ενισχύοντας εξ’αντιδιαστολής αποφασιστικά και την διαμόρφωση της Ελληνικής ταυτότητας. Τα εθνικιστικά στερεότυπα εμπεριέχονται σε κάτι ευρύτερο και με βάθος χρόνου: τους μύθους και τις αφηγήσεις τους. Ανταγωνιστικές εθνικιστικές μυθολογίες καθορίζουν το πλαίσιο των συλλογικών αντιλήψεων και αναπαραστάσεων και ως εκ τούτου τις εκάστοτε διαμορφούμενες ταυτότητες. Οι μηχανισμοί παραγωγής και αναπαραγωγής της εθνικιστικής ιδεολογίας ενδιαφέρουν καθόσον επηρεάζουν αποφασιστικά την άρθρωση του πολιτικού λόγου και την χάραξη εξωτερικής πολιτικής.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

§ ΑΓΓΕΛΟΥ, Άλκης, Το Κρυφό Σχολιό, εκδ. της Εστίας.

· ΒΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ, Εκπαίδευση και Εθνικισμός στα Βαλκάνια, Η περίπτωση της Βορειοδυτικής Μακεδονίας 1870-1904, εκδ. Παρασκήνιο, 1992, 206 σελ.

· ΓΙΑΝΝΟΥΛΌΠΟΥΛΟΣ, Γιώργος, Διαβάζοντας τον Μακρυγιάννη. Η κατασκευή ενός Μύθου από τον Βλαχογιάννη, τον Θεοτοκά, τον Σεφέρη και τον Λορεντζάτο, εκδ. Πόλις, 2003, [313 σελ.].

· ΓΙΑΝΟΥΛΌΠΟΥΛΟς, Γιάνης, Η Ευγενής μας Τύφλωσις…’, εκδ. Βιβλιόραμα, 1999.

· GOΟDWIN, Godfrey, ‘Ντεβσιρμέ ή χριστιανικό παιδομάζωμα’ στο: Οι Γενίτσαροι, εκδ. Οδυσσέας, 1997 [1994].

· HERTZFELD,Michael, Πάλι δικά μας…Λαογραφία, Ιδεολογία και η Διαμόρφωση της Σύγχρονης Ελλάδας, εκδ. Αλεξάνδρεια 2002 [1982].

· Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (τόμοι μετά το 1821)

· ΚΑΣΤΕΛΛΑΝ ΖΩΡΖ, στον τόμο: Η Ιστορία των Βαλκανίων, Το Μέρος Δεύτερο: Εποχή των εθνικισμών στα Βαλκάνια, σελ. 307-609, & Συμπεράσματα. Τα Βαλκάνια ανάμεσα σ’ Ανατολή και Δύση, σελ. 661-668.

· ΚΟΝΟΡΤΑΣ Παρασκευάς, Οθωμανικές Θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 17ος-αρχές 20ου αιώνα, εκδ. Αλεξάνδρεια,1998, 572 σελ.

· ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΉ, ‘Εθνικισμός και Βαλκανική Ιστοριογραφία’, στην επιθεώρηση Σύγχρονα Θέματα, Ιούλιος 1994.

· ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Η Δόμηση του Εθνικού Χρόνου στην Ελληνική Ιστοριογραφία, περ. Πολίτης, τ. 124, Δεκέμβριος 1993, σελ. 23-31.

· ΛΙΠΟΒΑΤΣ Θ., «Ορθόδοξος Χριστιανισμός και Εθνικισμός: Δύο πτυχές της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής κουλτούρας», στο περ. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, εκδ. Θεμέλιο τ.2, Οκτώβριος 1993. σ 31-47.

· ΜΑΤΑΛΑΣ Παρασκευάς, Εθνος και Ορθοδοξία, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2002, 388 σελ.

§ ΜΗΛΛΑΣ Ηρακλής, Εικόνες Ελλήνων και Τούρκων, Σχολικά βιβλία, Ιστοριογραφία, Λογοτεχνία και Εθνικά Στερεότυπα, εκδ. Αλεξάνδρεια, 2001, 365 σελ.

· ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ, Στέφανος, Ευρώπη-Τουρκία, Ιδεολογία και Ρητορεία εκδ. Θεμέλιο 1994

· ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Β., Η Πελοπόννησος κατά την δευτέραν Τουρκοκρατίαν (1715-1821), εκδ. Ερμής, ανατύπωση, 1978, 304 σελ.

· ΣΚΟΠΕΤΕΑ ΕΛΛΗ, Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880), εκδ. Πολύτυπο, 1984, 432 σελ.

· ΣΚΟΠΕΤΕΑ ΕΛΛΗ, Φαλμεράϋερ, εκδ. Θεμέλιο,. 1997, 188 σελ.

· Σύγχρονα Θέματα, Ειδικό τεύχος ‘Κύπρος’, τ. 68-70, Μάρτιος 1999, 400 σελ.

· ΦΑΛΛΜΕΡΑΫΕΡ, Περί της καταγωγής των σημερινών Ελλήνων, μετ. Κωνσταντίνος Π. Ρωμανός, εκδ. Νεφέλη 1984, 138 σελ.

Η αναλυτική αρθρο-βιβλιογραφία παραδίδεται σε συνάρτηση με τις επιμέρους εργασίες οι οποίες είναι απαλλακτικές μόνο υπό τους όρους που τίθενται γραπτώς και συμπεφωνημένα με τον κάθε φοιτητή/τρια.

Τι να πρωτοσχολιάσει κάποιος:

α) Τον τίτλο και την επιλογή του μαθήματος, το οποίο οι (από)φασίζοντες υπεύθυνοι του Τμήματος σκέφτηκαν διά μιτώσεως να χωρίσουν σε δύο μέρη, προκειμένου να ενισχύσουν την ανύπαρκτη σοβαρότητά του; [Σού λέει, αν είναι δύο εξάμηνα κάποιος ζαλισμένος φοιτητής θα ψαρώσει και θα το εκλάβει ως σοβαρό!]

β) Τον ξεχειλίζοντα υποκειμενισμό, με τον οποίο δίνουν μια πρώτη γεύση περί τίνος πρόκειται στην συνοπτική περίληψη του μαθήματος; [Αλοίμονό μας! Σαν να κατέβηκε ο πολιτικός σχεδιασμός του ΣΥ.ΡΙΖ.Α και παρέθεσε την ιδεοληπτική ιστορική του άποψη για την Ελλάδα.]

γ) Την επιλεγμένη «εξαιρετική» βιβλιογραφία, η οποία εξαντλείται σε συγγραφείς πρωταγωνιστές της εθνοκάθαρσης εις βάρος του Ελληνισμού; Ας περιγράψουμε χωρίς τους «ρομαντικούς τίτλους» τα βιβλία αυτά: είναι αφιερωμένα στην κατάρριψη του μύθου του Κρυφού Σχολείου, στην αποκαθήλωση του Μακρυγιάννη, στην διάψευση της βαναυσότητας του παιδομαζώματος, στον στιγματισμό της Ορθοδοξίας ως εθνικιστικής, στην απόδειξη ότι ο Ελληνισμός δεν έχει συνέχεια, στην εν γένει διάλυση της ελληνικής ταυτότητας. Τα ονόματα των συγγραφέων πριν την μάχη του Βιβλίου της Ιστορίας της Στ΄ δημοτικού ήσαν άγνωστα στην κοινή γνώμη και γνωστά μόνον στους ειδικούς της Ιστορίας, τώρα όμως, ο καθένας μας μπορεί να αναγνωρίσει τον κ. Λιάκο, πάτρωνα της κας Ρεπούση και πατέρα της «Νέας Ανάγνωσης» στην Ελλάδα, τον κ. Μήλλα, που σε ένα αχτύπητο ντουέτο με την έτερη επικ. καθηγήτρια της Παντείου Σία Αναγνωστοπούλου ήσαν ομιλητές σε εκδήλωση του προσκείμενου στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. πολιτιστικού συλλόγου «Μεσοποταμία» για το διαβόητο βιβλίο της Στ΄Δημοτικού το περασμένο έτος (2007) λέγοντας ο μεν πρώτος ότι το προηγούμενο βιβλίο Ιστορίας «έσταζε αίμα», η δε δεύτερη ότι πατριωτισμός «είναι το μίσος προς την πατρίδα του άλλου»!!! Φυσικά, ακολουθεί, last but not least, και παραπομπή σε ένα τεύχος του περιοδικού «Σύγχρονα Θέματα» με εκδότες τον κ. Ν. Αλιβιζάτο, Γρ. Ανανιάδη και φυσικά τον σημερινό Πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Στ. Πεσμαζόγλου και κατά πάσα πιθανότητα αρμοδίως υπεύθυνο για αυτήν το άθλιο πρόγραμμα σπουδών της Παντείου!!! Το περιοδικό αυτό, όλως τυχαίως, κατά την διάρκεια της «ευδόκιμης» θητείας της κας Μαριέττας Γιαννάκου ως Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έλαβε και μια γενναιόδωρη οικονομική ενίσχυση, την οποία αποδείξαμε με ντοκουμέντο σε προηγούμενο post μας (βλ. Τα κατορθώματα ενός Καθηγητή). Οι άνθρωποι δεν κρύβονται! Έχουν πλάτες στο εσωτερικό και το εξωτερικό τέτοιες, ώστε να μην ντρέπονται και να μην υπολογίζουν τις αντιδράσεις της ελληνικής κοινής γνώμης! Ο κ. Ν. Αλιβιζάτος, καθηγητής στο Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Οικονομικών Επιστημών, ευθυγραμμιζόμενος με το κεντρικό σύνθημα για μαζική επίθεση κατά Ελληνισμού και Ορθοδοξίας, κατ’ επανάληψη διεξάγει προπαγάνδα στους πρωτοετείς της Νομικής, και όποιον άτυχο πάρει σβάρνα! Αλλά με τον εκλεπτυσμένο φανατισμό αυτού του καθηγητή θα ασχοληθούμε σε επόμενο άρθρο…

——————————————————————————–

* Τα στοιχεία έχουν ληφθεί από τον Επίσημο Οδηγό Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου (2006 – 2007). Για επιβεβαίωση βλ.

http://www.panteion.gr/gr/new/menu/politiki_epistimi/docs/odigos_spoudonF.doc

Advertisements
Σχόλια
 1. Ο/Η kapoios λέει:

  λοιπόν…ας κρατήσουμε ένα επίπεδο ανταλάσσοντας απλά ιδέες.
  1ο
  Συγνώμη, αλλά εάν γνωρίζατε από ελληνικό πανεπιστήμιο… θα γνωρίζατε ότι οι οδηγοί σπουδών βγαίνουν…»όταν να είναι, όποτε να είναι, για όποιον να είναι». (τουλάχιστον σχεδόν σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια και πρακτικά ποτέ για φοιτητές, αφού βγαίνουν π.χ το Μάϊο του 2008 και αφορούν τον Οκτώμβρη του 2007).
  2ο
  Το συγκεκριμένο μάθημα, δέχεται όλες τις απόψεις, μα όλες τις απόψεις και εργασίες που αφορούν οποιαδήποτε βιβλιογραφία πάνω στα θέματα που καλύπτει εφ’ όσον τεκμηριώνονται.
  3ο
  Τώρα πως να το κάνουμε δηλαδή, αφού έχουν αποδειχτεί επιστημονικά ορισμένα πράγματα. Εάν θέλεις μάλιστα όχι μέσα στο Πάντειο, αλλά σε γνώστά πανεπιστήμια ( βλέπε Cambridge)
  4o
  Μπορεί ένας Αναπλ. καθηγητής. BA Πανεπιστημίου του Cambridge. ΜΑ Πανεπιστημίου του Cambridge, όπως είναι ο διδάσκων του μαθήματος να λέει άλλα ντάλον όταν αυτά τα έχει εκφράσει στο Cambridge, με τεράστια επιτυχία και απύχιση, καθώς και τεκμηρίωση???????
  5ο
  ερώτηση προς εσάς: ξέρετε σήμερα ποια είναι τα σύγχρονα ιστορικά τεκμήρια?
  6ο
  έχετε τελειώσει κάποιο τμήμα ιστορίας?
  7ο
  εχετε διαβάσει σοβαρή ξένη βιβλιογραφία πάνω στα θέματα αυτά που κρίνετε???
  (είναι αναγκαίο και απαραίτητο).
  Γιατί εάν το είχατε κάνει θα είχατε υπ’ όψιν τεκμήρια που αποδεικνύουν ορισμένα πράγματα που είναι αντίθετα από αυτά που λέτε.
  8ο
  Κάντε την έρευνα σας και αποδείξτε το αντίθετο βοηθόντας έτσι την έπιστήμη… και για καταγγελίες ας πάτε στον εισαγγελέα καλύτερα.
  9ο
  Αφήστε ήσυχο το Πάντειο. Μόνο αυτό ξέρει πόσους κυβερνόντες έχει εκολάψει και κατά πόσο πετυχαίνουν οι φοιτητές που στέλνει στα top πανεπιστήμια του εξωτερικού. Και κάντε έρευνα…εάν δεν με πιστέυετε… αλλά είναι πολλοί.
  10ο
  σχολίαστε εάν έχετε δύναμη ή εάν γράφετε σε κάποιο έντυπο το θέμα της αξιολόγησης των πανεπιστημίων και αφήστε τις επιθέσεις. Τέλος αγήστε τους φοιτητές να κρίνουν, εάν το μάθημα αυτό βοηθά ή όχι και πως.

 2. Ο/Η voukino λέει:

  Απαντήσεις στα 10 σημεία σας:
  1ο Αυτή η παράγραφο αναιρεί τίποτε από αυτά που έγραψα; Δεν διαφωνώ ο Οδηγός Σπουδών του Παντείου έχει τα χάλια του, αλλά αυτό μάλλον επιρρωνύει και την σκέψη μου ότι το Πάντειο Πανεπιστήμιο έχει όντως τα χάλια του!

  2ο Αυτό μάς έλειπε, να μην τις δεχόταν! Όταν όμως ένας καθηγητής έχει τέτοιες απόψεις, ξέρουμε καλά, όσοι έχουμε περάσει από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, με ποιους τρόπους κατορθώνει να τις περάσει και στα «αφράτα» μυαλά των φοιτητών του, ειδικά εκείνων που θέλουν να τόν διαδεχθούν αύριο μεθαύριο στον Τομέα του!

  3ο Ξανακάνε την έρευνά σου, γιατί μάλλον δεν ξέρεις τι λες! Γι’ αυτό και δεν έχω διαβάσει μέχρι τώρα μια πηγή.

  4ο Μπορείς να μού αποδείξεις ότι ισχύουν αυτά; Όχι! Και κάποιο αμερικανάκι έλέγε για την «Μαύρη Αθηνά» για να προαχθεί στον ακαδημαϊκό κόσμο, αλλά, αργά ή γρήγορα, η αλήθεια έλαμψε και ο κύριος «πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια»! Οι περγαμηνές δεν αποδίδουν στο πρόσωπο αυθεντία για οτιδήποτε: και κάποιος εγνωσμένου κύρους επιστήμων γενετιστής (με επιτυχίες μεγάλες στο ενεργητικό του) έγραφε ότι οι μαύροι είναι κατώτεροι!!! Πρέπει εμείς να τόν σεβόμαστε τώρα;

  5ο Κινηματογράφος κτλ. εννοείς;

  6ο Όχι βέβαια! Εσείς; Οι γιαγιάδες πάντως που γλίτωσαν τσίμα τσίμα από το μαχαίρι του Τσέτη ήξεραν καλύτερα από τους επαγγελματίες ιστορικούς περί του συνωστισμού στην Σμύρνη! Αυτό και πάλι μάς διδάσκει να μην δίνουμε πίστη σε επιστήμονες που πάσχουν από έντονα σύνδρομα εθνομηδενισμού!

  7ο Δεν μάς βοηθάτε λίγο;

  8ο Ακόμη δεν βλέπω την δική σας έρευνα!

  9ο Σιγά το Πάντειο! Πόσοι καθηγητές του καταδικάστηκαν είπαμε; Α, αυτό το λησμονήσατε! Όπως ξεχάσατε την Φεράρι, τα καζανάκια, τα τζακούζι και τις μοκέτες πολλών στρεμμάτων… Έχουν γνώση οι φύλακες!

  10ο Είμαι υπέρ της αξιολόγησης. Με την εφαρμογή της θα αποδειχθεί περίτρανα ότι οι σύγχρονοι γενίτσαροι είναι και επιστημονικά γυμνοί! Τους φοιτητές δεν τούς κρατώ εγώ για να τούς αφήσω, αλλά οι καθηγητές τους… από τους βαθμούς!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s