Ο Ιος της Ελευθεροτυπίας αντιγράφει το site για τα «Βουλγαρικά Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Μακεδονία»

Posted: Μαρτίου 19, 2008 in Πολιτική
Ετικέτες: , , ,

Ο Ιος της Ελευθεροτυπίας αντιγράφει αυτούσια το site για τα «Βουλγαρικά Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Μακεδονία»!!!

Ο προπαγανδιστικός ιστοχώρος για τα δήθεν «Βουλγαρικά Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Μακεδονία»

1. www.burgarmak.org

2. http://www.bulgarmak.org/propaganda.htm

και η αντιγραφή του «ΙΟΥ» της Ελευθεροτυπίας που προπαγανδίζει τις βουλγαρικές θέσεις

3. http://www.iospress.gr/ios2005/ios20051023.htm

Ακολουθεί σύγκριση:

Ιός-1: Μύθος 1ος . Η ονοµασία «Μακεδόνες» των βορείων γειτόνων µας πρωτοεµφανίζεται το 1943-44 και αποτελεί κατασκεύασµα του Τίτο.
Στην πραγµατικότητα η επίµαχη ονοµασία χρησιµοποιείται ήδη από τα µέσα του ΙΘ’ αι., όταν πρώτη φορά ετέθη δηµόσια το ζήτηµα του εθνικού χαρακτήρα των σλαβόφωνων χριστιανών της ευρύτερης Μακεδονίας. Οι τελευταίοι δηλώνουν «Μακεδόνες» την ίδια στιγµή που διαπραγµατεύονται την υποστήριξή τους στην ελληνική, βουλγαρική ή σερβική εθνική ιδέα. Τυπικό δείγµα, το κήρυγµα του (πρώην κοµιτατζή και εν συνεχεία µακεδονοµάχου) καπετάν Κώττα προς τους προεστούς των Κορεστίων, όπως καταγράφηκε από τον αυτόπτη Παύλο Μελά: «Ηµείς οι Μακεδόνες διά ν’ αποκτήσωµεν ελευθερίαν έχοµεν δύο δρόµους ν’ ακολουθήσωµεν. Ο ένας πηγαίνει εις την Βουλγαρίαν, ο άλλος πηγαίνει εις την Ελλάδα» (Ναταλία Μελά, «Παύλος Μελάς», Αθήνα 1964, σ. 242).
Bulgarmak 1: Μύθευμα 2ο. Ο αυτοπροσδιορισμός «Μακεδόνας» των βορείων γειτόνων πρωτοεμφανίζεται το 1943-44 και αποτελεί εφεύρημα του Ιωσήφ Μπροζ Τίτο
Η αλήθεια: Η επίμαχη ονομασία χρησιμοποιείται ήδη από τα μέσα του 19ου αι. όταν γιά πρώτη φορά τέθηκε το ζήτημα του εθνικού χαρακτήρα των σλαβόφωνων ή κατ’ άλλους Βουλγαρόφωνων χριστιανών της Οθωμανικής Μακεδονίας. Οι τελευταίοι δηλώνουν «Μακεδόνες» την ίδια στιγμή που διαπραγματεύονται την υποστήριξή τους στην ελληνική ή βουλγαρική εθνική ιδέα. Πιό συγκεκριμμένα από το 1850 άρχισε η χρήση του όρους Μακεδόνας και Βούλγαρομακεδόνας ταυτόχρονα με τις ζυμώσεις για την δημιουργία αυτοκέφαλης Βουλγαρικής Εκκλησίας και ανεξάρτητου Βουλγαρικού κράτους, προσπάθειες που ευοδώθηκαν στην δεκαετία του 1870. Τυπικό δείγμα είναι το κήρυγμα του απαγχονισθέντα από τους Τούρκους πρώην Βουλγαροκομιτατζή και μετέπειτα Μακεδονομάχου καπετάν Κώττα προς τους προεστούς των Κορεστίων, όπως καταγράφηκε από τον αυτόπτη Παύλο Μελά: «Ημείς οι Μακεδόνες διά ν’ αποκτήσωμεν ελευθερίαν έχομεν δύο δρόμους ν’ ακολουθήσωμεν. Ο ένας πηγαίνει εις την Βουλγαρίαν, ο άλλος πηγαίνει εις την Ελλάδα» (Ναταλία Μελά, «Παύλος Μελάς», Αθήνα 1964, σ. 242).

Ιός-2: Μύθος 2ος. Η εδαφική επικράτεια της ΠΓΔΜ βρίσκεται ως επί το πλείστον εκτός «ιστορικής»
Μακεδονίας.
Στην πραγµατικότητα, όπως ο ίδιος ο εθνικός µας ιστορικός Κων/νος Παπαρρηγόπουλος επισηµαίνει σε υπηρεσιακή έκθεσή του το 1885, ολόκληρη η σηµερινή ΠΓΔΜ περιλαµβάνεται στα όρια της αρχαίας Μακεδονίας (επί Φιλίππου). Η πολυδιαφηµισµένη διάκριση της µείζονος Μακεδονίας σε «γεωγραφική» και «ιστορική» δεν είναι αντίθετα παρά ένα τέχνασµα του τότε ελληνικού υπ.Εξ., µε σκοπό την αυθαίρετη ταύτιση της Μακεδονίας µε «το µέρος εκείνο της χώρας ταύτης εις το οποίον ο Ελληνισµός δύναται να παρασταθή επικρατών».

Bulgarmak 2: Μύθευμα 3ο.
Η εδαφική επικράτεια της ΠΓΔΜ βρίσκεται ως επί το πλείστον εκτός «ιστορικής» Μακεδονίας
Η αλήθεια: Στην πραγματικότητα, όπως ο ίδιος ο εθνικός ιστορικός Κων/νος Παπαρρηγόπουλος επισημαίνει σε υπηρεσιακή έκθεσή του το 1885, ολόκληρη η Οθωμανική Μακεδονίας περιλαμβάνεται στα όρια της αρχαίας Μακεδονίας επί Φιλίππου. Η πολυδιαφημισμένη εξάλλου διάκριση της μείζονος Μακεδονίας σε γεωγραφική και ιστορική δεν είναι αντίθετα παρά ένα τέχνασμα του τότε ελληνικού Υπ. Εξ. με σκοπό την αυθαίρετη ταύτιση της Μακεδονίας με το μέρος εκείνο της χώρας αυτής στο οποίον ο Ελληνισμός μπορεί να εμφανισθή επικρατών.

Ιός-3: Μύθος 3ος. Το πραγµατικό ιστορικό όνοµα της ΠΓΔΜ είναι «Βαρντάρσκα Μπανοβίνα».
Στην πραγµατικότητα, η ονοµασία αυτή χρησιµοποιήθηκε απ’ το γιουγκοσλαβικό κράτος 12 χρόνια όλα κι όλα (1929-1941) και µάλιστα κάτω από συνθήκες που επιβεβαιώνουν πανηγυρικά τον τεχνητό χαρακτήρα της. Οταν η στρατιωτική δικτατορία του βασιλιά Αλέξανδρου επιχείρησε το 1929 να εξαλείψει τις εθνότητες της χώρας συγχωνεύοντάς τις σε ένα ενιαίο «γιουγκοσλαβικό» έθνος υπό σερβική ηγεµονία, όλες οι «ιστορικές» περιφέρειες της Γιουγκοσλαβίας αντικαταστάθηκαν από διοικήσεις («Μπανοβίνες») µε τα ονόµατα των τοπικών ποταµών. Η αλλαγή παγιώθηκε µε το σύνταγµα του 1931 (άρθρο 83) και αντιµετωπίστηκε ειρωνικά από το διεθνή τύπο της εποχής. Αν πάρουµε στα σοβαρά αυτή τη διοικητική διαίρεση, τότε εκτός από (γιουγκοσλαβική) Μακεδονία δεν υπάρχουν επίσης Σλοβενία (αλλά «Ντράβσκα» Μπανοβίνα), Κροατία («Σάβσκα» και «Πριµόρσκα» Μπανοβίνα), Μαυροβούνιο («Ζέτσκα» Μπανοβίνα), Βοσνία-Ερζεγοβίνη («Ντρίνσκα» και «Βρµπάσκα» Μπανοβίνα), Βοϊβοδίνα («Ντουνάβσκα» Μπανοβίνα) και -φυσικά- ούτε Σερβία («Μοράβσκα» Μπανοβίνα). Η γελοιότητα του όλου επιχειρήµατος, που προπαγανδίστηκε κι από επίσηµα χείλη (βλ. επιστολή Παπαθεµελή, «Ε» 17.3.01), είναι παραπάνω από προφανής.

Bulgarmak 3: Μύθευμα 4ο.
Το πραγματικό ιστορικό όνομα της ΠΓΔΜ είναι «Βαρντάρσκα Μπανοβίνα»
Η αλήθεια : Η ονομασία Βαρντάρσκα χρησιμοποιήθηκε από το Γιουγκοσλαβικό κράτος 12 χρόνια όλα κι όλα (1929-1941) και μάλιστα κάτω από συνθήκες που επιβεβαιώνουν πανηγυρικά τον τεχνητό χαρακτήρα της. Οταν η στρατιωτική δικτατορία του Σέρβου βασιλιά Αλέξανδρου επιχείρησε το 1929 να εξαλείψει τις εθνότητες της χώρας συγχωνεύοντας αυτές σε ενιαίο «Γιουγκοσλαβικό» έθνος υπό σερβική ηγεμονία, όλες οι ιστορικές περιφέρειες της Γιουγκοσλαβίας αντικαταστάθηκαν από επαρχιακές Διοικήσεις (Μπανοβίνες) με τα ονόματα τοπικών ποταμών. Η διοικητική αυτή αλλαγή που αποσκοπούσε στην εξάλειψη των εθνοτήτων, παγιώθηκε τυπικά με το Γιουγκοσλαβικό σύνταγμα του 1931 (άρθρο 83) και αντιμετωπίστηκε ειρωνικά από το διεθνή τύπο της εποχής. Αν πάρουμε στα σοβαρά αυτή την προσωρινή διοικητική διαίρεση, τότε εκτός από Γιουγκοσλαβική Μακεδονία δεν υπάρχει Σλοβενία αλλά Ντράβσκα Μπανοβίνα, δεν υπάρχει Κροατία αλλά Σάβσκα και Πριμόρσκα Μπανοβίνα), δεν υπάρχει Μαυροβούνιο αλλά Ζέτσκα Μπανοβίνα), δεν υπάρχει Βοσνία-Ερζεγοβίνη αλλά Ντρίνσκα και Βρμπάσκα Μπανοβίνα, δεν υπάρχει Βοϊβοδίνα αλλά Ντουνάβσκα Μπανοβίνα) και το κυριότερο όλων δεν υπάρχει ούτε καν Σερβία αλλά Μοράβσκα Μπανοβίνα. Η γελοιότητα του επιχειρήματος, που προπαγανδίστηκε από επίσημα Ελληνικά χείλη (μητροπολίτης Ανθιμος, Στέλλιος Παπαθεμελής. Γιώργος Καρατζαφέρης κ.α.), είναι παραπάνω από προφανής.

Με μια απλή σύγκριση των κείμενων αποδεικνύεται η αυτούσια αντιγραφή του «Ιού» από το www.bulgarmak.org !!!

Advertisements
Σχόλια
 1. Ο/Η egolpion λέει:

  Εξαιρετική συνοπτική εργασία για τη βουλγαρική ιστοσελίδα έχει κάνει ο Ν.Δαπέργολας. Δημοσιεύεται εδω: http://www.egolpio.com/HISTORY/bulgarian_cheats.htm

 2. Ο/Η omadeon λέει:

  Αυτό το θέμα, είναι από τα λίγα όπου κάνετε ΛΑΘΟΣ, σόρυ.

  ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ να «αντέγραψε ο Ιός τον bulgarmak».
  ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ συνέβη, και το ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ.

  Προσωπικά διαφωνώ με ορισμένες εκτιμήσεις του Ιού. Αυτό είναι όμως άλλο θέμα…

  Το άλλο σας ποστ, για την έκκληση των ΠΟΜΑΚΩΝ να μην καπελλώνονται από τους Τούρκους εθνικιστές ήταν ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΟ και σας συγχαίρω.

  Στην περίπτωση του «Ιού» όμως, ας λέμε την ΑΛΗΘΕΙΑ.

  Ο bulgarmak αντιγράφει τους ΠΑΝΤΕΣ, κι είναι ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΟΣ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s