Αρχείο για Νοέμβριος, 2008

Advertisements

Mετά τα Θρησκευτικά, στο στόχαστρο κι’ η Ιστορία (;)…

Ενώ, κατόπιν διευκρινίσεων του ΥΠΕΠΘ, κλείνει το

θέμα με το ένα μάθημα, ανοίγει ζήτημα για το άλλο…

του Χάρη Ανδρεόπουλου *

xaan@theo.auth.gr

* Σύμφωνα με πληροφορίες, γονείς αλλοδαπών μαθητών κατέθεσαν στη Αρχή Προσωπικών Δεδομένων αίτηση απαλλλαγής – και – από την Ιστορία…

Τη σαφή και κατηγορηματική δήλωση ότι το θρησκευτικό μάθημα παραμένει υποχρεωτικό τόσο στη Δευτεροβάθμια, όσο και τη Πρωτοβάθμια εκπαίδευση διατυπώνουν οι αντίστοιχοι Διευθυντές Σπουδών του υπ. Παιδείας, σε υπηρεσιακές διευκρινίσεις τους, επισημαίνοντας ότι η δυνατότητα απαλλαγής αφορά σε περιπτώσεις αλλοθρήσκων και ετεροδόξων μαθητών. Την ίδια ώρα, ωστόσο, που πάει να κλείσει το θέμα με τα Θρησκευτικά, ζήτημα απαλλαγής φαίνεται ότι αρχίζει να «κυοφορείται» και για ένα άλλο μάθημα και συγκεκριμένα γι’ αυτό της Ιστορίας, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι από γονείς αλλοδαπών μαθητών στην Αθήνα κατατέθηκαν σχετικές προσφυγές στην ανεξάρτητη «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα». Αναλυτικότερα:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΕΠΘ

Με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 13680β/Γ1/23/10/2008 και 147982/Γ2/14-11-2008 υπηρεσιακές απαντήσεις τους, αντιστοίχως, οι Διευθυντές Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κ.κ. Αλέξανδρος Κόπτσης και Αθαν. Νικολόπουλος, απαντώντας σε ερωτήσεις της κεντρικής διοικούσας επιτροπής της Πανελλήνιας Ενωσης Θεολόγων (ΠΕΘ) και παραρτημάτων της, αναφέρουν ότι σύμφωνα με την τελευταία (την 3η στη διάρκεια του θέρους) σχετική εγκύκλιο (την υπ’ αριθ. πρωτ. 104071/Γ2/04-08-2008) του ΥΠΕΠΘ, «οι μη Ορθόδοξοι μαθητές, δηλ. οι αλλόθρησκοι ή οι ετερόδοξοι, μπορούν να απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών για λόγους συνείδησης. Οι μαθητές αυτοί», επισημαίνεται σχετικώς, «κατά την ώρα διδασκαλίας του θρησκευτικού μαθήματος θα παρακολουθούν υποχρεωτικά τη διδασκαλία διαφορετικού διδακτικού αντικειμένου σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης. Στην περίπτωση, που η συγκεκριμένη τάξη λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα, οι μαθητές αυτοί παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται για το σκοπό αυτό από το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου. Για μεν τους αλλοδαπούς το πρόγραμμα αφορά στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας, για δε τους υπόλοιπους μάθημα ανάλογο με τις μαθησιακές τους ανάγκες». (Ολόκληρες οι απαντήσεις δημοσιεύονται στο ιστολόγιο της Ενωσης Θεολόγων ν. Λάρισας, http://theologylar.blogspot.com).

* Μετά τις παραπάνω διευκρινίσεις των αρμοδίων Διευθύνσεων του ΥΠΕΠΘ, νομίζουμε ότι είναι πλέον θέμα και ευθύνη του διευθυντή του κάθε σχολείου και του συλλόγου διδασκόντων να χειρισθούν τα αιτήματα για απαλλαγή με τη δέουσα σοβαρότητα, στη βάση των εγκυκλίων και των διευκρινιστικών εγγράφων περί της εφαρμογής τους, και, φυσικά με το σεβασμό που απαιτείται από παιδαγωγικής απόψεως στον αλλόθρησκο, ή ετερόδοξο μαθητή που αιτείται της σχετικής απαλλαγής καθώς επίσης και με τη δέσουσα διακριτικότητα, εφόσον, τώρα, για τους επιθυμούντες απαλλαγή δεν είναι αναγκαία η αιτιολόγηση της άρνησής τους να παρακολουθήσουν το μάθημα (όπως ίσχυε μέχρι πρότινος με την υπ’ αριθ. πρωτ. 61723/Γ2/13-6-2004 εγκύκλιο Γκεσούλη, βάσει της οποίας οι ενδιαφερόμενοι όφειλαν να αναφέρουν απλώς ότι δεν είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στον οποίο ανήκαν). Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες αναμένεται να εκδοθεί από το υπ. Παιδείας και νέα (4η), εγκύκλιος με την οποία θα βεβαιώνεται ότι για τους Ορθοδόξους μαθητές το μάθημα ήταν και συνεχίζει να παραμένει υποχρεωτικό, δεν αντιμετωπίζεται σε καμμιά περίπτωση ως ειδικό μάθημα – με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται – αλλά ως ένα κανονικό μάθημα του σχολικού προγράμματος, που σημαίνει με λίγα λόγια ότι για τους Ορθοδόξους δεν νοείται, και άρα δεν προβλέπεται, δικαίωμα απαλλαγής.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ KI ΑΠΟ “ΙΣΤΟΡΙΑ”;

Την ώρα που το θέμα με τα Θρησκευτικά πάει να κλείσει, στον ορίζοντα φαίνεται ν’ ανοίγει άλλο …«μέτωπο», αυτή τη φορά με το μάθημα της Ιστορίας. Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική ημερίδα για το μάθημα των Θρησκευτικών που πραγματοποιήθηκε προσφάτως στο Βόλο, η είδηση που βγήκε δεν αφορούσε εξελίξεις σχετικές με το μάθημα των Θρησκευτικών, αλλά μ’ άλλο μάθημα – και συγκεκριμένα αυτό της Ιστορίας… Την είδηση (παραλληλίζοντάς την με το συναφές θέμα της απαλλαγής απ’ τα Θρησκευτικά) μετέφεραν σε θεολόγους καθηγητές των ν. Μαγνησίας και Λάρισας έγκριτοι επιστήμονες, οι οποίοι ήταν εισηγητές στη ημερίδα, επικαλούμενοι έγκυρες πηγές από κύκλους πανεπιστημιακών της Αθήνας, αναφέροντας ότι προ ημερών υπεβλήθησαν στην «Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» αιτήσεις αλλοδαπών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και οι οποίοι, δια των υποβληθεισών αιτήσεών τους, ζητούν να δοθεί στα παιδιά τους, που φοιτούν σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το δικαίωμα της απαλλαγής από τη παρακολούθηση του μαθήματος της Ιστορίας, για λόγους «συνείδησης», όπως ακριβώς συμβαίνει με το μάθημα των Θρησκευτικών…

Η εξέλιξη αυτή, μετά τα διαδραματισθέντα κατά τη διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού με το θρησκευτικό μάθημα, λίγο – πολύ θεωρήθηκε αναμενόμενη. Και η αφορμή φαίνεται να έχει παρόμοια επιχειρήματα του τύπου: «ζητούμε απαλλαγή απ’ θρησκευτικά διότι το μάθημα έχει ομολογιακά χαρακτηριστικά, έχει ως βάση την ορθόδοξη διδασκαλία, ενώ θά’ πρεπε νά’ χει θρησκειολογικό προσανατολισμό, κλπ.» και «ζητούμε απαλλαγή απ’ το ιστορικό μάθημα διότι έχει ελληνοκεντρικά χαρακτηριστικά, διακρίνεται από υποκειμενισμό στην προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων, ενώ θά’ πρεπε να τα προσεγγίζει ουδέτερα, κλπ.».

Υπενθυμίζουμε ότι με συστάσεις αυτής της Αρχής και εκείνης του Συνηγόρου του Πολίτη, εκδόθηκε η πρόσφατη εγκύκλιος βάσει της οποίας η αίτηση απαλλαγής – «συνειδήσεως» ένεκεν – δεν πρέπει να συνοδεύεται από κάποια εξήγηση (όπως ίσχυε μέχρι πρότινος με την εγκύκλιο Γκεσούλη). Πιθανότατα δε και για το θέμα της Ιστορίας οι εν λόγω Αρχές να κάνουν δεκτές τις προσφυγές και να συστήσουν στο ΥΠΕΠΘ τη παραχώρηση του δικαιώματος απαλλαγής (και εδώ με την επίκληση λόγων «συνειδήσεως», κλπ.).

* Εννοείται, όμως, ότι σε κάθε περίπτωση – και αν, τελικώς, προκύψει ζήτημα καθώς όλα είναι υπό διερεύνηση – τον τελευταίο λόγο για την διατήρηση της υποχρεωτικής διδασκαλίας – και – του ιστορικού μαθήματος τον έχουν, όχι οι Ανεξάρτητες Αρχές («Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» και «Συνηγόρου του Πολίτη», των οποίων ο ρόλος είναι καθαρά συμβουλευτικός), αλλά η κυβέρνηση. Η οποία, με τα Θρησκευτικά τα έκανε, κατά το κοινώς λεγόμενο, «μαντάρα»… Θα πήρε άραγε το «μάθημά» της έτσι ώστε να μην επαναλάβει τα ίδια λάθη – και – με το μάθημα της Ιστορίας; Μακάρι…

* O Xάρης Ανδρεόπουλος είναι δημοσιογράφος – θεολόγος ΑΠΘ, συνεργάτης του Ρ/Σ της Ι. Μητρόπολης Λάρισας (96,3 FM), καθηγητής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο και Λύκειο Αρμενίου) και Γ.Γ. της Ενωσης Θεολόγων ν. Λάρισας

http://www.zoiforos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=392&Itemid=49

MSNBC is doing a survey whether the Armenian Genocide should be recognized or not.  As of a few minutes ago the numbers showed Yes 20%, No 80% !

The Turks have mobilized a global campaign to shift results towards «No», but we can’t let them. The Armenian Genocide is a historical fact, along with other many other crimes against humanity of behalf of the Turks, and it should be recognized.

Please vote ‘ YES ‘ at the below link and send it to everyone you know.

http://www.msnbc.msn.com/id/21253084

Ο ρόλος του προξνου των Η.Π.Α.

Ύποπτα σενάρια για την Κρήτη

Ύποπτα σενάρια για την Κρήτη

Ο Μακάριος Δρουσιώτης πιάστηκε στα πράσα πάλι! Απορούμε πώς συνεχίζουν να είναι δημοσιογράφοι σε μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδες τέτοια υποκείμενα!

Η «αποκαθήλωση» του Μακάριου
Του Μακάριου Δρουσιώτη

Ελευθεροτυπία 24/10/2008

Το γιγαντιαίο άγαλμα του αρχιεπισκόπου Μακάριου αποκαθηλώθηκε χθες από τον περίβολο του αρχιεπισκοπικού μεγάρου στη Λευκωσία για να μεταφερθεί στη Μονή Κύκκου, στην οροσειρά του Τρόοδους.
Η μετακίνηση του αγάλματος ήταν ιδέα του αρχιεπισκόπου Χρυσόστομου, ο οποίος δηλώνει ήδη ενοχλημένος από αναφορές στον Τύπο ότι «ξηλώνεται» ο Μακάριος. «Δεν ξηλώνεται ο Μακάριος. Ο Μακάριος είναι εκεί», είπε, εξηγώντας πως το άγαλμα μετακινείται σε ανοιχτό χώρο, στο βουνό, διότι είναι πολύ μεγάλο και ακαλαίσθητο, ενώ στη θέση του έχει ήδη τοποθετηθεί ένα μαρμάρινο, σε φυσικό μέγεθος.

Το άγαλμα του Μακάριου καθώς αποκαθηλώνεται από το χώρο του προεδρικού μεγάρου

Ο Μακάριος, ενόσω ήταν ακόμη ζωντανός, είχε παραγγείλει το θεόρατο άγαλμα στον Κύπριο καλλιτέχνη Νίκο Κοτζαμάνη, που ζει στο Λονδίνο, όμως δεν έζησε να το δει ολοκληρωμένο. Ο Μακάριος είχε παραγγείλει ένα άγαλμα για τον εαυτό του, ύψους διώροφης κατοικίας (7 μέτρα), όμως στην κατασκευή προέκυψε τριώροφος, αφού το άγαλμα έχει ύψος 10 μέτρα και βάρος 12 τόνους!

Το άγαλμα έγινε στο Λονδίνο και η μεταφορά του στο λιμάνι έγινε θέμα από τον λονδρέζικο Τύπο. Η εγκατάστασή του στη Λευκωσία, το 1985, ήταν επεισοδιακή, αφού ο δήμος της πόλης δεν έδινε άδεια για την ανέγερση του μνημείου. Υπήρξαν τότε σοβαρές αντιδράσεις από οργανώσεις και πολίτες, που θεωρούσαν το γιγαντιαίο άγαλμα ακαλαίσθητο, όμως ο τέως αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος ήταν ανένδοτος και επέβαλε την άποψή του παρακάμπτοντας τις αρχές τις πόλης. Με την πάροδο των χρόνων οι πολίτες συνήθισαν στη θέα του αγάλματος, που έγινε αξιοθέατο για τους τουρίστες.

Πρόσφατα το άγαλμα έγινε στόχος αγνώστων που το έλουσαν με κόκκινη και κίτρινη μπογιά. Το άγαλμα θα καθαριστεί και θα εγκατασταθεί κοντά στον τάφο του. Ο Μακάριος επέλεξε, πριν από τον θάνατό του, τον τόπο του τάφου του και παρήγγειλε τα αρχιτεκτονικά σχέδια για την κατασκευή του, σε μια βουνοκορφή κοντά στη Μονή Κύκκου, όπου ξεκίνησε την εκκλησιαστική του σταδιοδρομία ως δόκιμος μοναχός.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 24/10/2008

Ευτυχώς υπάρχουν ακόμη φύλακες….

Αγαλμα Μακαρίου

Ελευθεροτυπία 7/11/2008

*Δεν υπάρχει περίπτωση να γράψει κείμενο περί του Εθνάρχου Μακαρίου ο Κύπριος συνεργάτης σας Μακάριος Δρουσιώτης και να μην περιλάβει σ’ αυτό σκόπιμες ανακρίβειες, ύβρεις και συκοφαντίες. Διάβασα το δημοσίευμά του «Η ‘αποκαθήλωση’ του Μακαρίου» στο φύλλο σας της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου 2008, σελ. 14. Γράφει για τη μεταφορά του αγάλματος του Εθνάρχου Μακαρίου από τον περίβολο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, στη Λευκωσία, στο Μοναστήρι του Κύκκου στο Τρόοδος. Και πετάει τη λάσπη: «Ο Μακάριος, ενόσω ήταν ακόμη ζωντανός, είχε παραγγείλει το θεόρατο άγαλμα στον Κύπριο καλλιτέχνη Νίκο Κοτζαμάνη, που ζει στο Λονδίνο, όμως δεν έζησε να το δει ολοκληρωμένο. Ο Μακάριος είχε παραγγείλει ένα άγαλμα για τον εαυτό του, ύψους διώροφης κατοικίας (7 μέτρα), όμως στην κατασκευή πρόεκυψε τριώροφος, αφού το άγαλμα έχει ύψος 10 μέτρα και βάρος 12 τόνους». Με αηδία και βδελυγμία διαψεύδω το αισχρόν τούτο δημοσίευμα, αποκύημα νοσηρής φαντασίας και φτηνής ειρωνείας. Και προσθέτω ότι εν επιγνώσει του αναιδώς και ασυστόλως και πάλιν ψεύδεται ο Μακάριος Δρουσιώτης. Δεν παράγγειλε αυτό το άγαλμα ο Μακάριος ούτε «ενόσω ήταν ακόμη ζωντανός» ούτε μετά που πέθανε. Το άγαλμα παράγγειλε ο διάδοχός του Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Α’, σε υπερβολικές πράγματι διαστάσεις, χωρίς να συμβουλευθεί κανένα.Ο γλύπτης Νίκος Κοτζαμάνης αυθαιρέτως το έκανε μεγαλύτερο, γιατί δεν μπορούσε, φαίνεται, να κουμαντάρει τις διαστάσεις του. «Εγελάστηκα και το έκανα ένα μέτρο μεγαλύτερο», είπε ο ίδιος στον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Α’».

Πάτροκλος Σταύρου

Οι πραγματικοί λόγοι της απομάκρυνσης του αντιπροέδρου του κόμματος του Ερντογάν

Του Σάββα Καλεντερίδη

Την προηγούμενη αυδομάδα ανακοινώθηκε ότι απομακρύνεται από τη θέση του αντιπροέδρου του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ο Ντενγκίρ Μιρ Μεχμέτ Φιράτ, προσωπικότητα με ιδιαίτερο βάρος και κύρος στους Κούρδους, που εκτός από το κουρδικό Κόμμα Δημοκρατικής Τουρκίας (DTP), έδωσαν τη μερίδα του λέοντος στο κυβερνητικό κόμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές.

Στον ελληνικό τύπο γράφτηκαν αρκετά για τα αίτια της απομάκρυνσης του Φιράτ από τη θέση του αντιπροέδρου, πλην όμως δε γράφτηκαν τα πραγματικά αίτια που…υποχρέωσαν τον πρωθυπουργό Ερντογάν να απομακρύνει από τη θέση του αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος, θέση που έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό όταν αυτή κατέχεται από έναν Κούρδο με μεγάλο ειδικό βάρος στους κουρδικούς πληθυσμούς της ΝΑ Τουρκίας.

Στον ελληνικό τύπο αναφέρθηκε ότι ο Φιράτ πλήρωσε για υποτιμητικές δηλώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν για τον Μουσταφά Κεμάλ, για δηλώσεις με τις οποίες υποστήριζε την ισλαμική μαντήλα στα πανεπιστήμια ή για εμπλοκή του ονόματός του σε υπόθεση διαφθοράς.

Η πραγματική αιτία όμως είναι οι επαφές και οι καλές σχέσεις που διατηρεί ο Κούρδος πολιτικός με ριζοσπαστικούς κουρδικούς κύκλους και συγκεκριμένα η κίνηση που έκανε ο Ντενγκίρ Μιρ Μεχμέτ Φιράτ να συναντηθεί σε εστιατόριο και να συμφάγει με βουλευτές του κουρδικού κόμματος DTP, που θεωρείται η νόμιμη πτέρυγα του ΡΚΚ, στις 19 Οκτωβρίου 2008 και ενώ η Τουρκία συνταρασσόταν από διαδηλώσεις Κούρδων που ξέσπασαν μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης για κακομεταχείρηση του Αμπντουλλάχ Οτζαλάν στη φυλακή του Ιμραλί. Στο εν λόγο μοιραίο δείπνο εκτός από τον Φιράτ συμμετείχαν, ο πρόεδρος του DTP, Αχμέτ Τουρκ (Ahmet Türk) και οι βουλευτές του DTP Sırrı Sakık και İbrahim Binici katıldı.

Σύμφωνα με δήλωση που έκανε μετά το γεύμα στο CNN TÜRK ο Φιράτ, στο τραπέζι τα στελέχη του DTP έθεσαν το θέμα της κακομεταχείρησης που υφίσταται ο Οτζαλάν στη φυλακή, ενώ ο ίδιος τους συνεβούλευσε να θέσουν το θέμα στον υπουργό δικαιοσύνης. Σε σχετική ερώτηση ο Φιράτ δήλωσε ότι η συνάντηση έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΑΚΡ και πρωθυπουργό Ερντογάν, ενώ η Χουρριέτ έγραψε ότι η συμμετοχή του Φιράτ έγινε μετά από άδεια του Ερντογάν.

Με βάση δημοσίευμα του CNN TÜRK, ο πρόεδρος και οι βουλευτές του DTP έθεσαν στον Φιράτ το θέμα της Γενικής Αμνηστείας, με σκοπό την απελευθέρωση του Αμπντουλλάχ Οτζαλάν, ενώ από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος υπενθύμισε στα στελέχη του DTP ότι ο τρόπος με τον οποίο διασυνδέεται το κόμμα τους με το ΡΚΚ εμποδίζει το άνοιγμα του πρωθυπουργού για τη λύση του Κουρδικού.

Τελικά, αυτή η κίνηση του Φιράτ ήταν που προκάλεσε την αντίδραση του βαθέος κράτους, με αποτέλεσμα να κινηθεί η διαδικασία της αντικατάστασής του από τον εμφανιζόμενο ως Κούρδο*, Αμπντουλκαντίρ Άκσου, πρώην υπουργό εσωτερικών, το όνομα του οποίου έχει εμπλακεί σε υποθέσεις σκανδάλων και διαφθοράς, όσο κατείχε τη θέση του υπουργού.

Εμείς από την πλευρά μας να σημειώσουμε τη σταδιακή μεταστροφή του πρωθυπουργού Ερντογάν, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, εκλέχτηκε ως Ομπάμα και μετατράπηκε σε Μπους.

*Στην πραγματικότητα είναι γόνος προσφύγων αλβανικής καταγωγής που εγκατέστησε μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους στο Ντιγιαρμπακίρ η διοίκηση των Νεοτούρκων, στα πλαίσια της πολιτικής αφομοίωσης των Κούρδων της περιοχής.

ΠΗΓΗ: CNN TÜRK

http://www.cnnturk.com/2008/turkiye/10/19/firat.dtplilerle.yemegi.cnn.turke.anlatti/497343.0/index.html

http://infognomonpolitics.blogspot.com/2008/11/blog-post_10.html